📌 Өрхийн тариалан хөдөлгөөн

“Өрхийн тариалан хөдөлгөөн” нь хүнсний болон нарийн ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, ногоочдыг дэмжих зорилготой бөгөөд 21 аймгийн 330 сум, нийслэлийн 9 дүүрэгт зохион байгуулж байна.

Өрхийн тариалан хөдөлгөөний хүрээнд:

✅ Хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх,

✅ Ургацыг хаягдалгүй хураах,

✅ Өрх бүрийг тариалахад арга зүйгээр удирдах, дэмжлэгт хамруулах,

✅ Хангамжийг нэмэгдүүлэх, нөөц бүрдүүлэх, борлуулалтыг дэмжих, дэмжлэгийг шуурхай зохион байгуулах, түгээх, мэдээлэл хүргэх зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/Mendsaikhan.z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *