МАЛ АЖ АХУЙ

Хөдөө аж ахуйн ХАЛХ ГОЛ үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргааны уламжлалт нүүдлийн болон хагас эрчимжсэн мал аж ахуй зэрэгцэн хөгжих бөгөөд зүүн бүсийн малыг эрүүлжүүлэн шахаж бордох, үйлдвэрлэлд бэлтгэх боломжийг … Read More

ЭКСПОРТ

ҮХЭР, ХОНИНЫ ТУРАГ МАХ АНГИЛСАН МАХ ДОТОР МАХ АДУУНЫ ӨӨХ ЦУС САМНАСАН, УГААСАН НООС ХРОМ, САВХИ МАЛЫН ТЭЖЭЭЛ ШАР БУУРЦАГ ЦАРДУУЛ ГУРВАЛЖИН БУДАА СҮҮНЦЭР ТООСОРМОГ ЖИЛИЙ УРГАМЛЫН ТОС ЗӨГИЙН БАЛ … Read More

ГАЗАР ТАРИАЛАН

Газар тариалангийн салбарын гол зорилго нь тухайн бүс нутгийн мал аж ахуйн салбарыг тэжээлээр, боловсруулах үйлдвэрлэлийг түүхий эдээ хангах юм. ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖ АХУЙ Газар тариалангийн салбарын гол зорилго нь … Read More

ХОРИО ЦЭЭРИЙН БҮС

Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа нь Худалдааны хорио цээрт халдварт өвчингүй тайван бүс нутгийн статустай байх тул бүсийг тусгаарлах мал эмнэлгийн ариун цэвэр хорио цээрийн хяналтын цэгүүдтэй байх болно. Өвчингүй, … Read More