?>

Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргааны албан хаагч, мэргэжилтнүүд 2021 оны 03 дугаар сарын 19-нөөс эхлэн Дорнод аймгийн Халх гол сумд байрлах Загвар аж ахуйд албан томилолтоор ажиллаж байна.

Энэ үеэр хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Загвар аж ахуйн хөдөлгөөнт ба суурин техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, техникийн нөхцөл, ашиглалт, сэлбэг хэрэгслийн тооцоо судалгааг гарган, үйлдвэрлэлийн техник, машин, … Read More

“Халх гол” загвар аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдлаа.

Байгууллагаас томилолтоор ажилласан баг загвар аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1. Үхэр сүргийн өвөлжилтөд зориулан ногоон тэжээл, байгалийн хадланг талбайгаас ачиж тээвэрлэн … Read More

Загвар аж ахуй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссанаар эхлэл нь тавигдсан бөгөөд Засгийн газрын 2010 оны 97 дугаар тогтоолоор “Халх гол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж, Зүүн бүсийн газар … Read More