“Халх гол” загвар аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдлаа.

Байгууллагаас томилолтоор ажилласан баг загвар аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1. Үхэр сүргийн өвөлжилтөд зориулан ногоон тэжээл, байгалийн хадланг талбайгаас ачиж тээвэрлэн … Read More

Загвар аж ахуй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссанаар эхлэл нь тавигдсан бөгөөд Засгийн газрын 2010 оны 97 дугаар тогтоолоор “Халх гол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж, Зүүн бүсийн газар … Read More