?>

✅ Монголын эдийн засгийн чуулганы урьдчилсан хэлэлцүүлэг “Хот хөдөөгийн сэргэлт” сэдвээр боллоо. Тус хэлэлцүүлэгт Дэд сайд Г.Батсуурь оролцож хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний талаар илтгэл танилцууллаа.

Эх сурвалж: https://mofa.gov.mn/exp/article/entry/2653…

✅ Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын дагуу Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргааны нийт албан хаагчид Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллэсэн сургалтад бүрэн хамрагдаж, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулилтыг хийж ажиллалаа.