✅ Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын дагуу Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргааны нийт албан хаагчид Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллэсэн сургалтад бүрэн хамрагдаж, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулилтыг хийж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.