?>

Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн товч танилцуулга

Халх голын бүс нутагт 1960 онд суурь судалгаанд тулгуурласан эрдэм, шинжилгээний станц байгуулагдсан. БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1972 оны 07 дугаар тогтоолоор “Халх гол” нэртэй 250 мянган га эргэлтийн талбай … Read More