?>

Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн ХАЛХ ГОЛ үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргааны уламжлалт нүүдлийн болон хагас эрчимжсэн мал аж ахуй зэрэгцэн хөгжих бөгөөд зүүн бүсийн малыг эрүүлжүүлэн шахаж бордох, үйлдвэрлэлд бэлтгэх боломжийг … Read More

Загвар аж ахуй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссанаар эхлэл нь тавигдсан бөгөөд Засгийн газрын 2010 оны 97 дугаар тогтоолоор “Халх гол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж, Зүүн бүсийн газар … Read More

Жендэрийн талаар баримтлах бодлого

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025) Нэг. Нийтлэг үндэслэл Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын жендэрийн нэгдсэн бодлого нь (цаашид “Салбарын жендэрийн бодлого” … Read More

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ Авлигатай тэмцэх газраас бэлгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/ Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео … Read More

Экспорт

ҮХЭР, ХОНИНЫ ТУРАГ МАХ АНГИЛСАН МАХ ДОТОР МАХ АДУУНЫ ӨӨХ ЦУС САМНАСАН, УГААСАН НООС ХРОМ, САВХИ МАЛЫН ТЭЖЭЭЛ ШАР БУУРЦАГ ЦАРДУУЛ ГУРВАЛЖИН БУДАА СҮҮНЦЭР ТООСОРМОГ ЖИЛИЙ УРГАМЛЫН ТОС ЗӨГИЙН БАЛ … Read More

Дэд бүтцийн төлөвлөлт

Цахилгаан Эрчим Хүч Одоо 10 квт-30,2 км Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар 110 квт Хөрөнгө оруулалт 196 сая төгрөг Усан Хангамж Одоо байхгүй Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар 2,92 сая,м3 … Read More

Газар тариалан

Газар тариалангийн салбарын гол зорилго нь тухайн бүс нутгийн мал аж ахуйн салбарыг тэжээлээр, боловсруулах үйлдвэрлэлийг түүхий эдээ хангах юм. ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖ АХУЙ Газар тариалангийн салбарын гол зорилго нь … Read More