?>

✅ “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал-Газар тариалан” үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмж

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулсан “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал-Газар тариалан” үндэсний чуулганаас гаргасан саналуудыг үндэслэн Улсын Их Хурал, Засгийн газар болон мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн, судлаачдад зөвлөмж гаргалаа.

📌 Нэг. Улсын Их Хуралд:

– “Тариалангийн тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж, газар тариалангийн салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх;

– Тариалангийн салбарт даатгалын оновчтой тогтолцоог сонгож нэвтрүүлэх, тариалангийн даатгалын хуультай болох;- Ургамал хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;

– Ургамлын генетик нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, үрийн аж ахуйн тогтолцоог боловсронгуй болгох;

– Хөдөө аж ахуйг хоршооллын хэлбэрээр хөгжүүлэх, гадаад орны сайн туршлага, шинжлэх ухааны ололт, үр дүнг судлах, шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай бодлогын дэмжлэг үзүүлэх;

📌 Хоёр. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд:

– Салбарын боловсон хүчний дутагдалтай байдалд онцгой анхаарч, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах, мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэшсэн тариаланчдыг үе шаттайгаар бэлтгэх;

– “Монгол Улсад газар тариалан эрхлэх систем” технологийн баримт бичгийг мөрдлөг болгож, хөрсний үржил шимийг хамгаалах, сайжруулах, зохистой ээлжлэн тариалалт бүхий дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, түүнд нийцсэн техникийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх;

– Жил бүрийн ургацаас 100-гаас доошгүй мянган тонн стандартын шаардлага хангасан хүнсний улаанбуудайг стратегийн нөөцөд худалдан авч нөөц бүрдүүлэх, тариаланчдын борлуулалтыг дэмжих;

– Тариаланчид, ногоочид, жимсчдийн үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх, урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийг тогтвортойгоор үргэлжлүүлэх;

– Өвөл, зуны хүлэмжийн цогцолбор, жимс жимсгэнийн төрөлжсөн аж ахуй байгуулахад Засгийн газрын баталгаа гаргаж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх;

– Тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, тариалангийн талбайг хашаажуулах, ойн зурвас байгуулж, хөрсний үржил шимийг хамгаалах;

– Үр тариа, тэжээлийн болон сэлгээний таримлын нутагшсан сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх, үр сортын тогтолцоог зах зээлийн харилцаанд шилжүүлж 4 жил тутамд шинэ сортын үрээр шинэчлэх, Улсын үрийн нөөцийг мэргэжлийн яамны харьяалалд шилжүүлэх асуудлыг судалж Засгийн газарт оруулах;

– Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах бодлогын хүрээнд улаанбуудай, хүнсний ногооны үр үржүүлгийн үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжиж хүнсний ногоо жимсчдийг дэмжсэн урамшуулал олгох тогтолцоог бий болгох;

– Төмс, хүнсний ногоог дахин боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг хөдөө орон нутагт байгуулахад урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх;

– Үр тарианы үтрэм, элеватор, төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлэх, аймгийн төвүүд, томоохон суурин газарт механикжсан агуулахууд байгуулахыг бодлого дэмжих;

– Төрийн худалдан авалт хийдэг төсвийн байгууллагууд зөвхөн дотооддоо тарьж ургуулсан төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг тогтолцоог бүрдүүлэх;

– Нийслэл хот, томоохон суурин газруудад төмс, хүнсний ногооны хадгалалт борлуулалт, тээвэр ложистикийн төвийг байгуулах;

– Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах, ургамал хамгааллын бодисын чанар, найрлагыг тодорхойлох, таримал ургамал, хөрс, усан дахь пестицидийн үлдэгдлийг тогтмол хянах лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;

– “Тэрбум мод” Үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд агро-ойн аж ахуй байгуулах, жимс жимсгэнийн суулгац үржүүлгийн төв болон жимс, жимсгэнийн цэцэрлэгийн аж ахуйг хөгжүүлэх;

– Диллер аж ахуйн нэгжүүдэд төрөөс урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргах, хүүгийн төлбөрийн зөрүүг төлөх зэргээр техникийн шинэчлэлд санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, гадаад, дотоод хөрөнгө оруулалтыг дэмжин хамтран ажиллах;

– Цаг агаарын нөлөөллөөс ангид, байгаль экологид ээлтэй, усанд хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх, услалтын системийг шинээр барьж, сэргээн засварлах, шинэчлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОГСОД

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот, Төрийн ордон.

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/Mendsaikhan.z

Leave a Reply

Your email address will not be published.