?>

✅ Монгол улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Беларусь улсын Засгийн газар хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Беларусь улсаас импортлох мах, сүүний чиглэлийн цэвэр үүлдрийн үхрийг хөнгөлөлттэй зээлээр авах аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон шалгаруулах төсөлд хамрагдахыг урьж байна.

📌 Төслийн урилгыг дараах холбоосоор татаж авна уу. https://mofa.gov.mn/exp/ckfinder/userfiles/files/tender202201.pdf?fbclid=IwAR3lB09QSRVwL3ItT2DtT5SshXvXwwVY2PNhdFhcFmL8ZMEdFm6FD_Q5HJ0 https://mofa.gov.mn/exp/ckfinder/userfiles/files/tender202202.pdf?fbclid=IwAR3LeCnVE3TXEHqDVAZTvCt_Iw-PF5wY3HhKyALfr-uhnxGZW7Nu5n6czTo 📞 Холбогдох утас: 8314-1453, 9517-0222