?>

Жендэрийн талаар баримтлах бодлого

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025) Нэг. Нийтлэг үндэслэл Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын жендэрийн нэгдсэн бодлого нь (цаашид “Салбарын жендэрийн бодлого” … Read More

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ Авлигатай тэмцэх газраас бэлгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/ Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео … Read More