?>

Дэд бүтцийн төлөвлөлт


Цахилгаан Эрчим Хүч

Одоо 10 квт-30,2 км

Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар 110 квт

Хөрөнгө оруулалт 196 сая төгрөг

Усан Хангамж

Одоо байхгүй

Үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар 2,92 сая,м3

Хөрөнгө оруулалт 34 тэрбум төгрөг


Сэргээгдэх Эрчим Хүч

Одоо байхгүй

үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар

Хөрөнгө оруулалт ААН өөрийн хөрөнгөөр

Авто зам

Одоо хөрсөн зам

үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар 47км хатуу хучилттай зам

Хөрөнгө оруулалт Концессийн гэрээгээр

Leave a Reply

Your email address will not be published.