?>

Эхлэл

Шинэ мэдээлэл

ХҮНС, ХАА САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Ажиллах хүч

Нийт ажиллах хүчний 28.7% нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байна.

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн 73.6% нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар эзэлж байна.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 11.5% -ийг хөдөө ахуйн салбар бүтээж байна.

Хаяг

17070, Улаанбаатар хот,

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө,

Үйлдвэрийн баруун бүс,

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн 2-р байр

Холбоо барих

Бичиг хэрэг: (+976) 8314 1457

Захиргаа, Удирдлагын Алба  (+976) 8314 1458

Цахим хуудас, шуудан

Web : http://khalkhgol.mofa.gov.mn

Email : info@khalkhgol.mofa.gov.mn