?>

Өргөдөл гомдол

Хаяг

17070 Улаанбаатар хот,

Хан уул дүүрэг, 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө,

Үйлдвэрийн баруун бүс,

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн 2-р байр

Утасны Дугаар

Бичиг хэрэг : (+976) 8314 1457

ЗУАлба : (+976) 8314 1458

Цахим Хуудас/Шуудан

Web : http://khalkhgol.mofa.gov.mn

Email : info@khalkhgol.mofa.gov.mn