📌 Үр тарианы хураалт 74 хувьтай үргэлжилж байна.

2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний байдлаар 297.5 мянган га-аас 439 мянган тонн үр тариа, үүнээс 275.4 мянган га-аас 369.8 мянган тонн улаанбуудай,16.7 мянган га-гаас 161.7 мянган тонн төмс, 8.7 мянган га-аас 105.8 мянган тонн хүнсний ногоо, 58.8 мянган га-аас 181 мянган тонн тэжээлийн ургамал, 45.3 мянган га-аас 25.5 мянган тонн тосны ургамал хураан авлаа.

Эх сурвалж: https://mofa.gov.mn/exp/article/entry/2530

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *