Баруун бүсэд мал төллөлт хамгийн өндөр хувьтай байна.

2021 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар: Төллөвөл зохих 24 сая эх малын 15.3 сая буюу 60.2 хувь нь төллөөд байна.

Бүсээр нь авч үзвэл: Баруун бүсэд 75.8, хангайн бүсэд 58.6, төвийн бүсэд 55.5, зүүн бүсэд 63.5 хувьтай мал төллөлт үргэлжилж байна.

Улсын хэмжээнд 15.3 сая төл хүлээн авч, 14.8 сая төл бойжиж, бойжилт 96.6 хувьтай байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ижил түвшинд байна.

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/mofagovmn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *