responsive img

Цахилгаан эрчим хүч

Одоо
10 кВт-30,2 км
үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар
110 кВт
Хөрөнгө оруулалт
196 сая төгрөг

Усан хангамж

Одоо
байхгүй
үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар
2,92 сая,м3
Хөрөнгө оруулалт
34 тэрбум төгрөг

Сэргээгдэх эрчим хүч

Одоо
байхгүй
үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар
Хөрөнгө оруулалт
ААН өөрийн хөрөнгөөр

Авто зам

Одоо
хөрсөн зам
үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулснаар
47км хатуу хучилттай зам
Хөрөнгө оруулалт
Концессийн гэрээгээр