responsive img
Address

17070 Улаанбаатар хот,

Хан уул дүүрэг, 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө,

Үйлдвэрийн баруун бүс,

Тариалан эрхлэлтийг дэмхиж сангийн байр

Утасны дугаар

Утас : (+976) 8314 1457 /бичиг хэрэг/

Утас : (+976) 8314 1453

Цахим шуудан/хуудас

Email : info@khalkhgol.mofa.gov.mn

Web : http://khalkhgol.mofa.gov.mn/

Холбоо барих